Menü Bezárás

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

RENDELETEK

(Hatályos önkormányzati rendeletek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

2023

2/2023.(II.10) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2022

10/2022.(IX.22.) önkormányzati rendelet a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről
4/2022.(III.9.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetésérőlMellékletek

2020

6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet Zalkod Község Önkormányzat képviselőinek tiszteletdíjáról

7/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődésről

2019

6/2019.(VII.25.) önkormányzati rendelet a díszpolgári cím adományozásáról

7/2019.(VII.25.) önkormányzati rendelet Zalkod Község Önkormámnyzat SZervezeti és Működési Szabályzatáról

2017

4/2017.(III.20.) önkormányzati rendelet az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabálairól

8/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

9/2017.(VII.14.) önkormánzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

11/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről

12/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2016

15/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

2015

4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális támogatás helyi szabályairól

8/2015. (IX.22.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról

9/2015. (IX.22.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

2014

6/2014.(V.5.) önkormámyzati rendelet az államháztartáson kívüli forrsáok átadására és átvételére

10/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

2013

8/2013.(VII.2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

9/2013. (VII.2.) önkormányzati rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

11/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelet a filmforgatás célú közterület használatról

2003

7/2003. (V.28.) önkormányzati rendelet Zalkod község kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról