Menü Bezárás

Egyházak

Római katolikus

Római katolikus templom ( régen Szent Mária Magdolna) a település központjában kisebb dombon álló, egyhajós templom a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel, a szentély északi oldalán négyzetes alaprajzú sekrestyével. A keresztény egyházszervezet létrehozása után Zalkod az egri püspökségben a szabolcsi főesperességhez tartozott mint plébániás helység. A parókiát Téglássy plébános építette 1753-ban, melyet az egyház a 90-es években eladott.


Görög katolikus

Görögkatolikus: Zalkodon a Rákóczi szabadságharc után jelentek meg. A hívek számának folyamatos növekedése sürgetővé tette az iskola építését. A felépült iskola egy elzárható kápolnarésszel készült el, ami összenyitható volt a tanteremmel.


Református

Zalkod 1550-es évek elejére áttértek a református vallásra a Rákóczi szabadságarc végéig. A két világháború között a községházán tarthattak hittanórát a reformátusok.


Temető

1779-ben már a Szegfarkában volt, de csak 1809-ben áldották meg. Az úgynevezett régi temetőt mindkét katolikus felekezet használta 1832-ig, utána már csak szórványosan temetkeztek ide, nagy részét  már 1940-re elmosta a Tisza és  a Bodrog. Az új közös katolikus temetőt 1832-ben nyitották meg. 1873-ban bővítették a mellette lévő terület hozzácsatolásával. 1918-ban nyílt meg az új temető a község másik oldalán a jelenlegi helyen.