Menü Bezárás

Falugondnoki szolgálat

Zalkod községben a falugondnoki szolgálat 2007 novemberében kezdte meg teljes körű működését az itt élő emberek életkörülményeinek javítása céljából.

Falugondnok: Dudás László

2. A falugondnoki szolgálat célja a szakmai program szerint:

 • a kistelepülés társadalmi hanyatlásának megállítása, e folyamat visszafordítása
 • az önkormányzat települési hátrányainak csökkentése,
 • a településen az életfeltételek javítása,
 • a falu lakosainak a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,
 • az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének elősegítése,
 • a közösségfejlesztés, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése.

3. A falugondnoki szolgálat feladatai:

 • Szociális étkeztetésben való közreműködés – Az ebédet Viss község konyhájáról minden igénylőnek házhoz szállítom. A napi ételhordás közben végzem a következő napi igényekkel kapcsolatos szervezése feladatokat. Ennek során bejárom az egész falut és közvetlen kapcsolatban vagyok az emberekkel. Nem csak az ebéddel kapcsolatos problémákkal, hanem más jellegű kérdésekkel is elsősorban ilyenkor keresnek meg, de közismert már a telefonszámom is, amelyen bármikor elér az, akinek segítségre van szüksége.
 •  óvodás, iskoláskorú gyermekek szállítása – Mivel a gyermekeket a kenézlői iskolabusz hozza és viszi ennek a feladatnak az ellátására igen ritkán van szükség. Általában akkor, amikor az iskolabuszt karbantartásra vagy javításra viszik.
 • közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés, kapcsolattartás az önkormányzat és a lakosság között- Rendszeresen kézbesítem a képviselő-testület üléseire, illetve a községi rendezvényekre (majális, gyermeknap, március 15-e, október 23-a stb.) szóló meghívókat.
 •  egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása – Rendszeresen bonyolítok le utakat Sárospatakra és Sátoraljaújhelybe. Ezek gyakorisága igény és szervezés alapján alakul. Az utak szervezése során mindig figyelembe veszem az ebédhordással kapcsolatos elsődleges feladatokat, ahhoz alkalmazkodva szervezem az egyéb tennivalóimat. Minden hét csütörtöki napján megyek Sárospatakra kiváltani a gyógyszereket, aki igényt tart rá, valamint segítek a vásárlásban is a falubelieknek.
 •  egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése – Ennek körében ellátom a hivatal és a lakosság közötti információcserével, levelezéssel kapcsolatos feladatokat.) tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása- Ez a feladatellátás nem jellemző, csak alkalmi jelleggel volt szükség rá.
 •  közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában- Egyéb utakkal összekötve alkalmanként végrehajtok kisebb árubeszerzéseket az önkormányzat részére. A polgármester utasítása alapján szállítom munka alkalmassági vizsgálatokra a közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozókat, illetve szükség esetén értekezletre az Önkormányzat dolgozóit. Részt veszek a különféle segélycsomagok kiosztásában is.